0430-18811 info@microtec.se

Lägga till ett E-postkonto på din Iphone / Ipad

Gå till inställningar i din iPhone och gå in under Lösenord och konton.

Img 9285 lösenoch konton

Välj Lägg till konto.

Img 9286läggtillkonto

Välj Annat.

Img 9287annat 1

Välj Lägg till e-postkonto.

Img 9288läggtille postkonto

Fyll i:
Namn: E-postadressen
E-post: E-postadressen
Lösenord: E-postadressens lösenord.
Beskrivning: Valfritt.

Img 9290inställningar1

Rulla neråt och fyll i under Server för inkommande e-post:
Värdnamn: mail.microtec.se
Användarnamn: E-postadress.
Lösenord: E-postadressens lösenord.

Img 9292inkommandeepost

Rulla neråt och fyll i under Server för utgående e-post:
Värdnamn: mail.microtec.se
Användarnamn: E-postadress.
Lösenord: E-postadressens lösenord.

Välj nästa.

Nu kommer du behöva vänta några minuter innan nästa steg.

Img 9293utgåendeepost 1

Välj Fortsätt.

Img 9294fortsätt

Välj Ja.

Img 9295utansslja

Nu är ditt konto uppsatt och finns under din e-post.

Img 9297