Lägga till ett E-postkonto på din Iphone / Ipad

Gå till inställningar i din iPhone och gå in under Lösenord och konton.

IMG 9285 Lösenoch konton

Välj Lägg till konto.

IMG 9286Läggtillkonto

Välj Annat.

IMG 9287Annat 1

Välj Lägg till e-postkonto.

IMG 9288LäggtillE postkonto

Fyll i:
Namn: E-postadressen
E-post: E-postadressen
Lösenord: E-postadressens lösenord.
Beskrivning: Valfritt.

IMG 9290Inställningar1

Rulla neråt och fyll i under Server för inkommande e-post:
Värdnamn: mail.microtec.se
Användarnamn: E-postadress.
Lösenord: E-postadressens lösenord.

IMG 9292inkommandeepost

Rulla neråt och fyll i under Server för utgående e-post:
Värdnamn: mail.microtec.se
Användarnamn: E-postadress.
Lösenord: E-postadressens lösenord.

Välj nästa.

Nu kommer du behöva vänta några minuter innan nästa steg.

IMG 9293utgåendeepost 1

Välj Fortsätt.

IMG 9294Fortsätt

Välj Ja.

IMG 9295UtanSSLja

Nu är ditt konto uppsatt och finns under din e-post.

IMG 9297