Lägga till ett E-postkonto på din Android Telefon

Skapa Kontot

Öppna Inställningar > Moln och Konton

Skapa Konto

Välj Konton > Lägg till konto

välj konto 2

Välj E-post

välj epost 1

Fyll i din E-postadress och Lösenord och
klicka sen på manuell Inställning

fyll epost

Välj IMAP-konto

Vi rekommenderar just IMAP pga att då finns dina meddelande kvar på servern och du kan även läsa dem då du loggar in på mail.laholm.com

imap konto

Inkommande Server

IMAP-server ska vara mail.laholm.com,
Säkerhetstyp INGET och port 143

inkommande server

Utgående Server

SMTP-server ska vara mail.laholm.com och port 587
Användarnamn och Lösenord är samma som
din epost och ditt lösenord för din epost adress.

utgående server

Aktivera synkronisering för att läsa in
dina gamla mejl i mobilen.

aktivera sync