Servertjänster

Vi har möjligheten att hosta alla dina tjänster. Vi skräddarsyr just efter vad ditt företag behöver.

Vi sköter dina Servertjänster

Fler och fler går idag över från fysiska till virtuella serverar. Detta bland annat p.g.a. att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att ha flera servrar på samma hårdvara.

Många företag köper på sig alldeles för avancerade servrar för ändamålet och kanske bara använder ett par procent av vad hårdvaran egentligen klarar av.

Genom att virtualisera servrar kan man köra flera olika servrar på samma hårdvara och på så sätt utnyttja kapaciteten på ett bättre sätt och samtidigt spara pengar då flera servrar drar mer ström än en.

På Microtec kan vi erbjuda virtualisering på flera olika nivåer. Vi kan sätta upp en virtuell miljö ute hos kund om kunden själv vill administrera sina servrar, eller så kan vi ha servrarna placerade i vår serverhall, där vi både har ordentliga backupmöjligheter samt att vi, vid strömbortfall, även har UPSer och dieselreservkraftsaggregat.

Server hall