0430-18811 info@microtec.se
EIS

Var du en av de 100?

Grattis! laughing

Observera att denna licensen inte går att lägga på en redan befintlig licens.
Det går inte heller att registrera den på en redan befintlig epostadress, utan den måste registreras på en epostadress som inte redan finns registrerad hos Eset.

Så här installerar du din 6-månaders gratislicens
Ladda ner installationsfilen från http://www.eset.se/ladda-ner/

Installera programvaran och registrera licenskoden du fick av oss.

Licensen går endast att installera på en dator.