0430-18811 info@microtec.se

Mailinställningar – Android

Skapa Kontot

Öppna Inställningar > Moln och Konton

Välj Konton > Lägg till konto

Välj E-post

Fyll i din E-postadress och Lösenord och
klicka sen på manuell Inställning

Välj IMAP-konto

Vi rekommenderar just IMAP pga att då finns dina meddelande kvar på servern och du kan även läsa dem då du loggar in på mail.laholm.com

Inkommande Server

IMAP-server ska vara mail.laholm.com,
Säkerhetstyp INGET och port 587

Utgående Server

SMTP-server ska vara mail.laholm.com
Användarnamn och Lösenord är samma som
din epost och ditt lösenord för din epost adress.

Aktivera synkronisering för att läsa in
dina gamla mejl i mobilen.