Planerat arbete Ysby och Hishult. Den 6 mars kommer Svenska Stadsnät migrera över kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kunder kan komma att behöva starta...