Vi har för närvarande en driftstörning i Kåphult, Laholm. Detta är felanmält och förväntas pågå till kl 16:00. 2022-08-19 10:30 Tekniker är utskickad. Majoriteten av tjänsten ska nu fungera. De som fortfarande upplever störningar kan förvänta detta åtgärdat runt kl...