0430-18811 info@microtec.se

Hårdvara från underleverantör har gått sönder.
Ny utrustning på väg.
Uppskattad klartid 14:00.

Status: Åtgärdat